Våre reisebetingelser

En nødvendig formalitet. Du må være inneforstått med vilkårene før du melder deg på en tur!

Vær oppmerksom på at det i tillegg kan gjelde spesielle vilkår på endel av turene våre. På denne side finner du reisevilkårene som du kan printe ut. Husk å lese alt med liten skrift, for når du melder deg på tur er det disse som gjelder.

Våre spesielle produksjonsforhold har ført til at vi må ha egne bestemmelser om størrelse av depositum, betalingstidspunkter, gebyrer og avbestilling
mot vederlag i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for Pakkereiser, se våre vilkår for detaljer.

Vi har også noen bestemmelser vedr. alder:

NEDRE GRENSE: På høye fjell må du ha fylt 16 for å kunne delta, og er du mellom 16 og 18 år må det være en foresatt med. Dersom en av dere - av en eller annen grunn - må snu, vil den andre måtte følge med. Vi kan gjøre unntak med lavere aldersgrense på skreddersydde turer utenom våre faste grupper. På familieturer med våre internasjonale samarbeidspartnere er det som regel nedre aldersgrense på 6 år. Det er ingen aldersgrense på skreddersydde turer i lavlandet.

Helsestatus:

Mange av turene våre er fysisk krevende. På ekspedisjonene sender vi ut et helseskjema ved påmelding som må fylles ut og signeres av lege. Utfylte skjema blir selvfølgelig behandlet konfidensielt.

Våre Reisevilkår er en PDF-fil som åpnes i Acrobat (last ned Adobe Reader).

Reisebetingelsene finner du her.