Lokal guide / norsk gruppe

På noen av turene våre reiser vi i norske grupper, men bruker kun lokale guider. De lokale guidene er engasjerte, flinke folk med enormt med lokalkunnskap, men du må snakke engelsk med dem. På f.eks. Kilimanjaro går vi samme ruten, og bruker ikke noe kortere tid på akklimatiseringen, men det er ingen norsktalende guide med på turen. Tryggheten og sikkerheten på turene med lokal guide ivaretas på samme måte som på våre turer med norsk guide.

Turene med lokal guide er merket med et grått "Lokal guide" banner i turoversikten.