Ukas Hvitserk-guide Derreck

Derreck Nabaala er safariguide i Kenya, han har hatt med mange fornøyde Hvitserkgjester på tur gjennom årene som guide. Selv om Derreck daglig møter løver, giraffer, hyener og elefanter er det mennesker som fascinerer ham mest i jobben.

Navn: Derreck Nabaala

Safariguide i Masai Mara og Naboisho i Kenya

Hvor lenge har du jobbet som guide?

Jeg har jobbet med dette i snart 10 år, faktisk har jeg mitt 10 årsjubileum som guide nå i september.

Hva slags turer guider du for Hvitserk?

Jeg guider ulike safariturer i Kenya, det er enten "gamedrive" som er safari med bil der man har åpent tak og åpne vinduer slik at man ser
dyrelivet fra bilen eller jeg guider gå-safari der vi tar med oss gjestene på en tur på savannen. På kjøresafari er det bare meg med gjestene i bilen,
men på gå-safari er vi alltid tre eller flere guider og maks åtte gjester. Hvor langt vi går kommer ann på hva gjestene ønsker, der finnes det flere ulike altarnativer.

Hvorfor ville du bli safariguide?

Jeg har alltid hatt en veldig sterk dragning mot, og kjærlighet til naturen. Dette har jeg hatt siden jeg var et barn,
min første jobb var å gjete kuer i landsbyen hvor jeg vokste opp og når jeg ble voksen bestemte jeg meg for å søke på Koyaki guideskole i Mara Naboisho
som er et privat verneområde rett nord for Masai Mara, dette er en av de mest anerkjente guideskolene i Kenya.
Etter et år med trening var jeg klar til å jobbe som safariguide. Mara Naboisho Conservancy ble etablert av Basecamp Foundation
i nært samarbeid med 500 Masai landeiere for å bevare randsonene rundt nasjonalparken og dermed sikre det unike dyrelivet.
Mara Naboisho er blitt et eksempel på hvordan bevaring av natur, dyreliv og kultur kombinert med økonomisk utvikling for lokal befolkningen kan organiseres.Når jeg var ferdig utdannet guide ønsket jeg å jobbe for Basecamp på grunn av deres gode relasjon til masaisamfunnet og ikke minst for deres fokus på bærekraftig turisme.

Hvordan er en typisk dag på jobb for deg?

Min dag starter alltid kl 05.30, da er det en time til soloppgang og det er etter min mening den beste tiden på døgnet for safari. Da kan man fortsatt se de store kattedyrene jakte og savannen gløder i det vakre morgenlyset. Enten tar jeg gjestene med på en kjøretur før frokost eller vi tar med frokosten i bilen, det kommer an på hva gjestene ønsker. Noen ganger har jeg også gå-safari på morgenen, da starter vi rett etter frokost og avhengig om vi skal gå kort eller lang tur spiser vi enten lunsj underveis eller vender tilbake til camp for å spise. Etter lunsj har jeg gjerne noen timer for meg selv mens gjestene hviler om vi ikke er på en av de lange gå-safariene, disse timene bruker jeg til å slappe av og ha litt egentid. Deretter er det ut på ny safari for å se om vi møter dyrene som er mer aktive på kveldene når solen er på vei ned og det er litt kjøligere i luften. Kanskje møter vi flodhesten som er oppe fra elven for å gresse eller kanskje er løvene begynt å gjøre seg klar til nattens jakt. Ofte stopper vi et sted på savannen for å nye solnedgangen, dette kaller vi for en "sundowner". Etter solen har gått ned og mørket har senket seg tar vi en siste liten safari på vei tilbake til camp før vi samles rundt bordet til en middag hvor vi snakker om dagen og legger planer for neste dag. Det er spennende å kjøre rundt i mørket og det mange dyr som kun er aktive om natten så da har vi mulighet til å observere andre dyr enn hva vi har gjort på dagtid. Det er lange dager å være safariguide, jeg følger gjestene mine fra de ankommer til de drar hjem igjen. Heldigvis er det også fleksibelt så jeg kan samle opp fridager for å være sammen med familien min når jeg reiser hjem etter en periode med arbeid.

Har du noen gang møtt løver når du har vært til fots med gjester?

Selv om det er ganske sjeldent har det faktisk hendt et par ganger. Alltid på gåsafari har vi speidere som går foran og ser etter potensielle farer og de har alle gangene oppdaget løvene i god tid.
Løver har ikke mennesker på menyen og det er bare å trekke seg rolig bakover om man møter de til fots. Det er kun om man av løven oppleves som truende at situasjonen blir farlig, for eksempel er en løvinne farlig om hun har med løveunger og du kommer mellom dem. Det er viktig å ikke løpe om man ser en løve, dette kan av løven oppfattes som en jaktsituasjon og du kan oppnå at løven tar opp jakten.

Hvilke gjester er det du har med deg på safari?
Jeg har med meg gjester fra alle aldersgrupper og mange familier. De minste barna og de eldste gjestene får ikke være med på gåsafari, men bortsett fra det er det ingen begrensninger for hvem som kan være med på safari.

Du er masai og tradisjonen deres tilsier at dere i en viss periode av livet skal opptre som en masai-kriger med ansvar for å beskytte landsbyen og drive jakt for å bringe hjem mat til landsbyen. Det sies at et av ritualene for å bli masaikriger er å drepe en løve, stemmer dette?

Dagens masaisamfunn har endret seg endel de siste tiårene. Det er langt flere masaier enn det er løver og om vi alle skulle drepe hver vår løve for å bli kriger hadde vi utryddet løvene. Det er riktig at dette var en tradisjon tidligere, men det er i all hovedsak en tradisjon vi har gått bort fra. I dagens Kenya er det ikke lov å jakte løver og dette er noe vi respekterer. I et moderne masaisamfunn er det ikke et like stort behov for masaikrigere som skal beskytte landsbyen som det var tilbake i tid. Tidligere måtte vi beskytte landsbyen mot angrep fra andre landsbyer, men dette er ikke en problemstilling i dag. Å være masaikrige nå er derfor en kort periode i masaiguttenes ungdomstid, men det er ikke noe løvejakt involvert i seremonien nå i min landsby.

Hva er det du liker best med jobben som safariguide?

Det er definitivt gjestene jeg har med som er det beste med jobben min, det er de som gjør dagen min spennende. Jeg har bodd hele mitt liv på Savannen og har sett alle dyrene mange ganger,
Selv om det fortsatt er gøy å se dyrene når jeg er alene er det mye mer spennende å se de sammen med gjestene mine. Gleden og spenningen de føler når vi møter dyr smitter over på meg og gir meg en god dag. Spesielt når jeg har gjester over flere dager synes jeg det er morsomt å lære meg gjesten min å kjenne og forstå hvilke dyr han eller hun er spesielt interessert i og hva som gir de en god opplevelse.

Hva er det mest spennende dyremøtet du har opplevd?

Hver dag på savannen er spennende, ingen dager er like. Det er alltid spesielt å få se jaktsituasjoner der noen dyr må bøte med livet,det er både brutalt og spennende å være tilskuer når naturens hierarki utspiller seg.

En gang så jeg en liten gnu-kalv som hadde satt seg fast i elven når hele flokken skulle krysse Mara elven, de krysset over akkurat på det stedet som flodhestene bruker for å komme seg opp og ned fra elven og en av flodhestene bestemte seg for å ta en tur opp på savannen samtidig som flokken av gnu krysset elven. Alle plaskene fra flokken av gnu som hoppet ned i vannet hadde gjort elvebanken gjørmete og glatt, det var derfor veldig vanskelig for flodhesten å klatre opp fra elven. Flodhesten begynte å skli bakover og klarte ikke stoppe. Den lille gnukalven på knappe 50 kg satt fortsatt fast i elven og den 3 tonn tunge flodhesten skled ukontrollert bakover i retning kalven. Det hele endte med at kalven endte sine dager klemt mellom flodhesten og stenene i elven. Et brutalt syn for oss som stod hjelpeløse på elvebredden og ikke kunne gjøre noe for den stakkars kalven, definitivt en episode jeg aldri kommer til å glemme.

Hva er din favoritt blant alle dyrene på savannen?

Jeg prøver å ikke ha noe favorittdyr, jeg liker alle dyrene, men selvsagt er det noen som står mitt hjerte nærmere enn andre. Jeg liker dyrene som lever i familiegrupper, slik som elefanter og løver. Jeg synes det er spennende å se hvordan de forholder seg til hverandre i en familiegruppe og hvordan de tar vare på hverandre. Om du observerer hvilket som helst dyr vil du finne noe å beundre i alle dyr, alle har sine særtrekk som gjør dem spesielle.

Du jobber tett på naturen hver eneste dag og har gjort det i 10 år, er det noe som har endret seg på disse årene føler du?

Desverre føler jeg at det er store klimaendringer i sving. Spesielt ser vi at syklussen for regntidene i Kenya har endret seg. Vi har tradisjonelt to regnsesonger, den lange regntiden varer fra mars til og med mai, den korte regntiden er i november og desember. Dyrene på savannen har tilpasset seg til regnsesongene ved at alle de store dyrene som elefanter, giraffer, zebra osv. føder sine avkom i begynnelsen av den lange regntiden og de mindre dyrene som alle de ulike gasellene føder sine avkom i slutten av den korte regntiden. Tradisjonelt har det vært svingninger på hvor lenge regntidene har vart og det har selvsagt vært ulikheter fra år til år. Det vi har sett de siste årene er at det er større svingninger og noen ganger uteblir regntiden helt og holdent. I 2016 hadde vi ikke noen kort regtid og det er svært tørt på savannen for øyeblikket. Matmangelen for de gressetende dyrene er prekær og spesielt sårbare er de nyfødte gasellekalvene.

Dette er ditt fjerde besøk til Norge og du har blitt kjent med vår levestil her i nord, du kjenner allerede nordmenn og gjester fra andre skandinaviske land godt fordi vi i en årekke har samarbeidet med Basecamp. Hva er ditt intrykk av skandinaviske gjester som kommer til Kenya?

Gjester fra de skandinaviske landene ser ut til å dele en kjærlighet til naturen og min erfaring er at dere har stor respekt for naturen. Jeg har også lagt merke til at det er en god idé å ta med litt ekstra øl når vi har sundowner på savannen.