Magnus Hendis

Daglig leder

magnus@hvitserk.no 23213070

Magnus Hendis

Magnus har jobbet fulltid på kontoret siden 2017, men begynte å guide for Hvitserk i 2011. I tillegg til å være daglig leder er han ansvarlig for våre ekspedisjoner til høye fjell og lange skiturer, og guider selv mange av disse turene jevnlig. Han er også ansvarlig for alle guidene våre, både når det gjelder rekruttering, oppfølging og videreutvikling. I tillegg jobber han med HMS og prosedyrer for praktisk gjennomføring av turene for guidene.

Magnus har bakgrunn fra Norges Idrettshøgskole - Master i Idrettsvitenskap med spesialisering i Friluftslivsstudier, og Høgskolen i Oslo - Utviklingsstudier (med blant annet feltarbeid ved Kilimanjaro i Tanzania). Før Hvitserk jobbet han hos en gründerbedrift med spesialkompetanse i tilkomstteknikk (arbeid i tau) og sikker ferdsel i høyden. Her har han blant annet vært med på å bygge opp HMS systemene og prosedyrer for arbeid i høyden. I tillegg har Magnus siden 2002 (både heltid og deltid ved siden av studier) jobbet i flere spesialbutikker med fokus på sport og friluftsliv, blant annet Braasport, Oslo Sportslager og Sportsnett. Han har dermed en variert bakgrunn som kommer godt med i Hvitserk sin mangfoldige hverdag.