90.000 kroner til treplanting i Masai Mara

Tørke og avskoging 

Vår samarbeidspartner, Basecamp Explorer, har i mange år drevet et treplantingsprosjekt i et av de mange ødelagte områdene i Masai Mara. Målet er å bringe tilbake skogen som forsvant for mange år siden på grunn av menneskelig innblanding og tørke.  

Hjelper naturen overleve 

Treplanting og gjennopprettelse av skogsområder, bidrar ikke bare til et bedre klima og som karbonfelle, men det er også et svært viktig engasjement som er ment å bringe tilbake dyrene og fuglene som opprinneligbefant seg i disse viltområdene.  

Dyrene returnerer 

Så langt har prosjektet greid å plante imponerende 178.000 trær og over 300 fuglearter og 80 forskjellige planter har returnert til område, noen som var tenkt utdødd. Og over en 20-års periode vill skogen nå fange mer enn 100.000 tonn med CO2.  

Mennesker og skog 

Prosjektet dreier seg om mer enn bare skog, det handler også om å tilrettelegge for rent drikkevann for lokalbefolkningen, roe ned konflikten mellom ville dyr og mennesker, og lære opp lokale som kan drifte prosjektet. 

Stiftelsen Varde og du som reiser 

Som hvitserkgjest er du med på å støtte prosjekter som hjelper å ivareta naturområder, hjelpe vanskeligstilte lokalsamfunn og bidra til at andre får det bedre. Vi mener at alle har et ansvar for å forlate et sted i bedre stand enn hvordan vi fant det. Nature må oppleves og oppsøkes, men den må også beskyttes og vernes.  

Les mer om Stiftelsen Varde:

Ansvarlig Turisme