Hjelper Kvinner i Nepal

Karma Sherpa er grunnleggeren av den lille bistandsorganisasjonen «The Small World». Organisasjonen har i flere år fått støtte fra gjestene til ekspedisjonsarrangøren Hvitserk, initiativtakeren til Varde. «The Small World» ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom, og arbeider tett med lokalbefolkningen i Solukhumbu i Everest-området i Nepal med å bygge skoler og overnattingstilbud for skoleelever som ønsker å ta høyre utdannelse. The Small World fokuserer også på kvinners muligheter for utdanning, og jobber med ulike sysselsettingsprosjekter for marginaliserte grupper i området. Karma, organisasjonens grunnlegger, vokste selv opp i en fattig familie i Solukhumbu-området, men bor nå i Kathmandu.

Hvordan startet «The Small World»?
- Jeg vokste opp i en familie med tolv søsken, med svært begrensete utdanningsmuligheter. Ingen av søsknene mine fikk utdannelse. Jeg var bærer for turister til Everest Basecamp, og jeg fikk etter hvert sponset skolegang og utdannelse av turister. Jeg ønsket å takke for muligheten jeg hadde fått, og den beste måten å gjøre det på, er å la andre få den samme muligheten som det jeg fikk. Jeg etablerte en liten bistandsorganisasjon, og gjennom ulike prosjekter er målet å forbedre levestandarden til mennesker i Everest-regionen.

Hvordan kan turister og fjellfolk støtte organisasjonen?
- Det er mulig å gi penger til de pågående prosjektene, og vi er veldig takknemlige for at Varde har tatt initiativ til å samle norske turister til å være med på å gjøre en positiv forskjell for menneskene som bor i Everest-området. Det er også mulig å gi utdannelsesstipender eller delta på turer der man jobber frivillig.  Hver eneste dollar gjør en forskjell, fordi vi har svært små administrasjonskostnader.

Hvor er det «The Small World» hatt størst betydning?
- Vi har bidratt på en signifikant måte til å redusere ulikhetene i utdannelsesnivå mellom jenter og gutter i Sokukhumbu-området. Vi ønsker også å gjøre mer for å støtte offere for «human trafficking». Hvert år er mer enn 15000 jenter i Nepal solgt til sex-industrien, og vi ønsker å motvirke dette ved å la hver eneste jente få skolegang helt fram til de er selvstendig. Vi arbeider også med å etablere arbeidsplasser for kvinner gjennom mikrofinans-prosjekter.

Hvor avhengig er dere av økonomiske bidrag utenfra?
- I dag støtter vi tretti foreldreløse barn som kunne stått i fare for å bli tvunget ut i barnearbeid eller «human trafficing». Vi støtter videregående skole for førti jenter og utdannelse for førti andre i Sokukhumbu-området og vi har gitt stipend til femti andre jenter spredt i hele Nepal. Vi jobber med skolebygging, hygiene-tiltak og drikkevannsforsyninger. Det ville tatt noen ekstra tiår for mange i Solukhumbu-området å få en bedre framtid.