Hvitserk of Norway

Hvitserk of Norway

- I tretti år har vi levd av å ta med norske gjester på tur i utlandet. Nå gleder vi oss til å ta utenlandske gjester med på naturopplevelser i Norge, sier daglig leder Trygve Sunde Kolderup i nyetablerte Hvitserk of Norway 

Etter seks år som daglig leder i Hvitserk, har Trygve nå overlatt roret i Hvitserk til Rasmus Ramstad og sammen med Marit Vidnes og Mats Hoel Johanessen fra Hvitserk-kontoret, skal Trygve jobbe i det nyetablerte Hvitserk of Norway. Målet er å bli Norges ledende arrangør av naturbaserte opplevelser for utenlandske turister.

Nettsiden www.hvitserk.com er allerede etablert og årets omsetning for Hvitserks Norgessatsning havner omtrent på 7 millioner kroner. 
- Sommeren er høysesongen vår. I forrige uke hadde vi snaut femti utenlandske gjester på tur samtidig. Vi hadde en gruppe japanere på hytte til hytte-tur i Jotunheimen, et par grupper på fjellturer i Hardanger og Lysefjorden, en liten gruppe i Sogn og en gjeng med briter på fjelltur i Lofoten. 

De tre ansatte blir aksjonærer i det nye selskapet som har store ambisjon om å være et positivt tilskudd i norsk reisebransje. 
- Reisebransjen i Norge er en fremtidsnæring. Vi skal samarbeide med mange og i tillegg til å gi gjestene våre gode opplevelser, skal vi også bli oppfattet positivt av innbyggerne i området vi skal arrangere turer til. Derfor har vi for eksempel brukt mye tid på ”Nasjonale turiststier”, et Hvitserk-initiativ som vi nå opplever at hele den norske reisebransjen står bak, sier Hvitserk of Norway-sjefen. 

På årets statsbudsjett ble ”Nasjonale turiststier” tildelt 7,5 millioner kroner. Midlene har gått til å sette Preikestolen, Trolltunga, Kjerag og Gaustatoppen i stand til å takle den store veksten i antall turgåere. Også Sparebankstiftelsen DNB har fulgt opp og bevilget 10 millioner kroner til ordningen. 
- Vi ser at utenlandske gjester forventer en annen tilrettelegging enn det vi er vant til i Norge. ”Nasjonale turiststier” handler om å sette noen få norske turmål i stand til å tåle et høyt antall besøkende og legge til rette for gode og trygge naturopplevelser for flest mulig. Sånn vi ser det, ligger det både naturvern, folkehelse, verdiskapning og sikkerhet i det prosjektet. 

Hvitserk of Norways turer skal arrangeres i hele landet, og bærekraft, skikkelige naturopplevelser og høy kvalitet skal kjennetegne turene. 
- Kontoret er i Oslo og i motsetning til mange andre operatører har vi derfor ingen geografiske føringer på hvor turene våre skal arrangeres. Vi skal ha turer der vi mener gjestene våre vil få de beste opplevelsene. Vi har et bredt nettverk av gode guider med lokal tilhørighet. Samtidig har vi også internasjonal erfaring og i mange år sett hva som har fungert i andre deler av verden. Det er også en viktig erfaring, sier Marit Vidnes som har hovedansvar for kontakten med utenlandske turoperatører. Foran neste års sesong har Hvitserk of Norway allerede avtaler med flere større utenlandske operatører. 

- Ved å skille ut Norgessatsningen vår i et eget selskap, blir satsningen enda mer målrettet. Det vil også gi bedre og flere turer i Norge for norske gjester, sier Mats Hoel Johannesen. 

- Hovedaktivitetene våre vil være fjellturer, kajakk, ski og sykkel. I første omgang vil virksomheten bestå av flerdagsturer, men vi ser at det også er muligheter for å tilby dagsturvirksomhet flere steder og på sikt drømmer vi om å etablere et eller to egne overnattingssteder, sier Kolderup.