Hvitserk støtter skolebygging i Nepal

Hvitserk støtter skolebygging i Nepal

I tillegg til støtte til dette arbeidet ønsker «The Small  World» også å bidra til gjenoppbyggingen av skoler i Lower Solukhumbu. Solukhumbu Dristrict Education Office har anslått at omtrent 100 skoler i området er ødelagt etter jordskjelvet. Karma Sherpa anslår at det koster omtrent 100.000-150.000 kroner å bygge opp igjen hver skole igjen etter skjelvet.  

- Hver krone vi samler inn og bruker på skolene, vil lokalsamfunnene stille opp og matche beløpene i form av egeninnsats og egne ressurser, sier Karma Sherpa som leder den lille bistandsorganisasjonen i Nepal. Han var selv i Kathmandu da jordskjelvet rammet, men kan fortelle at han både raskt fikk bekreftet at familien, de 30 jentene som bor på barnehjemmet organisasjonen driver i Kathmandu  og de 60 jentene som bor i organisasjonens barnehjem i Solukhumbu alle var trygge. 

Målet til «The Small World» er å ta ansvar for gjenoppbyggingen av ti av skolene i Lower Solukhumbu.
- Det tar tid å få hjelp fra myndighetene. Vi ønsker å bygge opp skolene så raskt som mulig. Vi ser på utdannelse som den viktigste veien ut av fattigdom, og mener derfor er det viktig at barna kan fortsette skolegangen i trygge omgivelser så raskt som mulig, sier Karma. 
Organisasjonen han leder har arbeidet i nesten ti år i området. Området ble hardt rammet av jordskjelvet.
- Det er mindre utenlandske turister i Lower Solukhumbu enn det er nærmere Everest. Det er også færre utenlandske bistandsorganisasjoner, så arbeidet vi gjør her er veldig avgjørende for mange, sier han. 

Hvitserk vil gjennomføre høstens tur «Fjelltur og frivillig arbeid i Nepal» sammen med «The Small World». På denne turen vil det bli jobbet med gjenoppbyggingen av skolene som finansieres gjennom innsamlingen og arbeidet til The Small World.
Vi har gjennomført disse turene to ganger tidligere og fått veldig fine tilbakemeldinger. Nå er de dessverre enda mer aktuelle enn noen gang.

Hvitserk er initiativtaker til Stiftelsen Varde, og til denne organisasjonen har mange av Hvitserks gjester gitt en ekstraregning på ti kroner pr turdag de siste årene. «The Small World» har vært en av organisasjonene som har fått støtte. Stiftelsen overfører nå 2000 USD til arbeidet «The Small World» gjør i etterkant av jordskjelvet. Hvitserk gir i tillegg et tilsvarende beløp. 

Vi oppfordrer alle å bidra til det viktige arbeidet «The Small World» gjør i de jordskjelvrammete områdene. Alle som ønsker å støtte dette arbeidet, kan gi penger til 1503.61.16630 (Kontoen er merket med Stiftelsen Varde). Pengene som samles inn vil nå uavkortet gå videre til arbeidet «The Small World» gjør i jordskjelvrammete Nepal.