Hvorfor Hvitserk har tur til Iran

Hvorfor Hvitserk har tur til Iran

Iran er et komplekst land. På en side har de et styresett som blir uglesett i de fleste av verdens land, det er et av landene som fortsatt bruker henrettelser som straffeform – i stor grad, – og mye av det vi er vant med i vesten er forbudt. Samtidig er det en antikk sivilisasjon der kulturen er samlingspunkt og hjertet av det iranske samfunnet. Kunsten, musikken, arkitekturen, diktningen, filosofien og tradisjonene til dette landet er hva som gjør iranerne til stolte verdensborgere.

En reise til Iran er en flott kultur- og naturopplevelse. Man reiser med fordommer og forestillinger, og så blir man møtt av noe helt annet. Det å oppleve dette, gjør en til et mer reflektert menneske, og man får en bedre forståelse av hvordan vår kompliserte verden henger sammen. 

Hvitserk har reiser til mange land. Til mange utradisjonelle land, og går vi bakover i historien (noen ganger ikke engang så langt), så vil man fort kunne sette spørsmålstegn ved om det er lurt å dra til Cuba, Uganda, Etiopia, Japan, Russland, Zimbabwe m.fl. Det at Hvitserk har turer til Iran betyr på ingen måte at vi støtter henrettelser, brudd på menneskerettighetene eller hvordan homofile blir behandlet. Det at vi har turer i Russland, betyr ikke at vi støtter Putin. Det at vi har turer til Zimbabawe, er ikke det samme som at vi er tilhengere av Mugabe. At vi har hatt turer til Grand Canyon i USA, betyr ikke at vi er enige i USAs dødsstraff eller krigen i Irak. Vi vurderer sykkelturer i Israel, og var tidlig inne i Burma – nettopp med den tro at jo flere turister burmeserene snakket med, jo mer sårbare ble mililtærdiktaturet. Våre turer til kontroversielle reisemål betyr at vi er åpne for at noen land har styresett med andre ideologier enn våre, men at vi har lokale samarbeidspartnere som står med åpne armer og ønsker utenlandske gjester velkomne. Vi tror at det er bedre å snakke sammen, enn å isolere. Vi tror at turisme og kontakt med folk med andre oppfatninger og synspunkter, kan bidra til åpenhet og toleranse. Vi tror at ved å reise til land man har fordommer mot kan man lære ekstra mye, og kanskje innse at tilværelsen er mer kompleks enn forsiden av en tabloidavis, og at det finnes ulike folk med ulike meninger – borte som hjemme.

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon sa i forbindelse med World Tourism Day i 2011:

"I et globalt miljø preget av økende intoleranse og krysskulturelle spenninger, ofte forsterket av det økonomiske skillet mellom nasjoner, kan turisme fremme åndelig og kulturell respekt blant og mellom folk, samtidig som det skaper økonomiske muligheter som kan hjelpe vanskeligstilte befolkningsgrupper."

Dette er vi i Hvitserk helt enige i! Turisme er ikke bare en økonomisk og kommersiell aktivitet, men en av verdens viktigste virkemidler for menneskelig samhandling. Folk reiser mer enn noen sinne, og har aldri før kommet i kontakt med så mange forskjellige kulturer. Dette samspillet mellom individ og samfunn, og deres ulike kulturer, fører til toleranse, respekt og gjensidig forståelse - byggesteinene for en fredeligere verden.

Flere i Hvitserk har besøkt Iran, og det som fascinerte oss mest var folkene; imøtekommende, vennlige og interessert i å fortelle og diskutere. Hvis du blir med til Iran er vi ikke i tvil om at det kommer til å bli en unik opplevelse. Er du kvinne kommer du til å bli utfordret av den manglende likestillingen. Du kommer til å bli sjokkert over at mange menn ikke hilser på deg. Men aller mest overrasket vil du nok bli av samtalene med våre lokale guider, av hvordan de deler av sine rike kultur, og forteller om sitt land og sine tradisjoner, som de på mange områder er veldig stolte av.