UD fraråder reiser til alle land (oppdatert 15. mars kl. 13:19):

Det norske Utenriksdepartementet fraråder nå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Reiserådet gjelder alle land i verden. Vi er derfor nødt til å avlyse alle våre reiser til utlandet fra og med i dag, til og med 27. april 2020. Når det gjelder turer i Norge avventer vi situasjonen noe, de som er påmeldt turer i Norge vil få fortløpende informasjon angående sin tur. 

Vi vil ta kontakt med alle som blir berørte av dette.

--------------------------------------------------------------------

Vi får mange spørsmål om Koronaviruset, og hva det betyr for våre reiser.

Det skjønner vi godt og her kommer litt informasjon om hvordan vi forholder oss til situasjonen.

Som reisearrangør er vi underlagt pakkereiseloven og følger UD's (Utenriksdepartementet) gjeldende reiseråd. Hvis UD fraråder å reise på grunn av koronaviruset må vi dessverre avlyse turen. I slike tilfeller vil vi tilby full refusjon til alle reisende som blir berørt. For destinasjoner hvor det ikke foreligger reiseråd vil turene i utgangspunktet gå som normalt. Ønsker du allikevel å avbestille gjelder våre vanlige avbestillingsregler.

Oppdaterte reiseråd fra UD kan du finne her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/

Reiser i nærmeste fremtid (nærmeste 2 ukene):

Hvis det oppstår uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som har betydelig innvirkning på turen, for eksempel reiseråd fra UD, har reisende rett til å avbestille turen uten avbestillingsgebyr, jf. pakkereiselovens § 22.

Reiser lengre frem (mer enn 2 uker):
For at en reisende skal ha rett til å avbestille, er det nødvendig å kunne si med sikkerhet at destinasjonen blir berørt på tidspunktet turen gjennomføres. Ettersom en anbefaling vil bli fjernet så snart situasjonen anses å være mindre usikker, kan ikke reisende avbestille en tur langt frem i tid, f.eks. i sommer og kreve refusjon. Ved slike avbestillinger gjelder vanlige avbestillingsregler, ref. våre reisebetingelser.