UD fraråder reiser til alle land (oppdatert 20. april kl. 12:54):

Det norske Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Reiserådet gjelder alle land i verden. Vi er derfor nødt til å avlyse alle våre reiser til utlandet 14 dager frem i tid så lenge reiserådet består. Når det gjelder turer i Norge avventer vi situasjonen noe, de som er påmeldt turer i Norge vil få fortløpende informasjon angående sin tur. 

Vi vil kontakte de som har en utenlandsreise som skal gjennomføres i løpet av de neste 14 dagene.

Informasjon om tilbakebetaling av penger

Vi vet mange venter på tilbakebetaling fra oss, og vi beklager at dette tar tid. Hele vår bransje, som mange andre næringer i samfunnet, er under stort press akkurat nå, og vi gjør vårt ytterste for å komme oss gjennom disse turbulente tidene.

Alle som venter på refusjoner er garantert å få pengene sine tilbake, men det vil ta lengre tid enn både kundene våre og vi selv ønsker.
Årsaken til dette er at Hvitserk, og hele reisebransjen som helhet, venter på konkrete retningslinjer fra norske myndigheter om hvordan vi skal håndtere tilbakebetalinger til kunder. Vi vil derfor avvente all tilbakebetaling til vi har konkrete retningslinjer fra myndighetene på bordet.

Når du reiser med Hvitserk er du alltid dekket av Pakkereiseloven. Tilbakebetalingene kommer, og vi jobber kontinuerlig for at det skal skje så raskt som mulig, men ber om forståelse for at det tar lengre tid enn vanlig.

--------------------------------------------------------------------

Vi får mange spørsmål om Koronaviruset, og hva det betyr for våre reiser.

Det skjønner vi godt og her kommer litt informasjon om hvordan vi forholder oss til situasjonen.

Som reisearrangør er vi underlagt pakkereiseloven og følger UD's (Utenriksdepartementet) gjeldende reiseråd. Hvis UD fraråder å reise på grunn av koronaviruset må vi dessverre avlyse turen. I slike tilfeller vil vi tilby full refusjon til alle reisende som blir berørt. For destinasjoner hvor det ikke foreligger reiseråd vil turene i utgangspunktet gå som normalt. Ønsker du allikevel å avbestille gjelder våre vanlige avbestillingsregler.

Oppdaterte reiseråd fra UD kan du finne her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/

Reiser i nærmeste fremtid (nærmeste 2 ukene):

Hvis det oppstår uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som har betydelig innvirkning på turen, for eksempel reiseråd fra UD, har reisende rett til å avbestille turen uten avbestillingsgebyr, jf. pakkereiselovens § 22.

Reiser lengre frem (mer enn 2 uker):
For at en reisende skal ha rett til å avbestille, er det nødvendig å kunne si med sikkerhet at destinasjonen blir berørt på tidspunktet turen gjennomføres. Ettersom en anbefaling vil bli fjernet så snart situasjonen anses å være mindre usikker, kan ikke reisende avbestille en tur langt frem i tid, f.eks. i sommer og kreve refusjon. Ved slike avbestillinger gjelder vanlige avbestillingsregler, ref. våre reisebetingelser.