For å unngå problemer i forkant og under tur bør man så langt det lar seg gjøre holde seg frisk. Ikke så enkelt i praksis, men man kan ta noen forhåndsregler som minker risikoen for smitte generelt. Man bør minimere sosial kontakt i forkant av turen, en slags selvpålagt karantene. Gjerne jobbe hjemmefra hvis det er mulig, og holde god avstand med gode hygienerutiner mht. smittebegrensning.

KORONASERTIFIKAT

Alle som skal på tur med Hvitserk må ha med et gyldig koronasertifikat. Innreisereglene varierer noe fra land til land, og uten et gyldig koronasertifikat kan man risikere å bli sittende i karantene i påvente av testsvar ved innreise til destinasjonen. I tillegg kreves det koronasertifikat på serveringssteder o.l. i flere land. Du kan gå inn å sjekke ditt koronasertifikat her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Gyldigheten på sertifikatet er avhengig av EU sine regler, som blir endret 1. februar 2022. Oppdater deg her; https://www.fhi.no/nyheter/2022/endringer-i-gyldighet-i-koronasertifikatet/

REISEFORSIKRING

Alle må ha en reiseforsikring som dekker hele reisen. Sørg for å sjekke vilkårene med tanke på covid-19 situasjonen, for om man blir smittet/syk før eller under tur er det reiseforsikringen man må bruke for refusjon.

REISEREGLER

Alle som skal på tur med Hvitserk må selv holde seg oppdatert på gjeldende reiseregler.

Oppdatert informasjon om regler for inn- og utreise til Norge finnes her; https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

I tillegg er det viktig å få en oversikt over regler for innreise til din destinasjon. Denne informasjonen ligger under Utenriksdepartementet (UD) sin reiseinformasjon, hvor man kan søke på aktuelle land; https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

For å opprettholde smittevernarbeidet i Norge må man også registrere innreisen til Norge. Skjema finnes på UD sine sider; https://reg.entrynorway.no/?lang=no

GJENNOMFØRING AV TUR

Hvitserk følger UD sine gjeldende reiseråd. Hvis UD fraråder å reise på grunn av Covid-19 må vi dessverre avlyse turen. I slike tilfeller vil vi tilby full refusjon til alle reisende som blir berørt. For destinasjoner hvor det ikke foreligger reiseråd vil turene i utgangspunktet gå som normalt. Ønsker du likevel å avbestille gjelder våre vanlige avbestillingsregler; https://www.hvitserk.no/info/reisebetingelser

Så lenge turen arrangeres vil Hvitserk og samarbeidspartnere gjøre det de kan for å gjennomføre programmet som planlagt. Hvis det oppstår uforutsette utfordringer på grunn av smittesituasjonen kan det bli nødvendig å gjøre endringer i programmet uten at man kan forvente erstatning.

I tillegg til at du selv må oppdatere deg på koronaviruset vil Hvitserk oppdatere sine deltagere på covid-19 situasjonen i avreisebrevet som kommer senest 2 uker før avreise. Oppdaterte nyheter om covid-19 kan du finne på FHI sine nettsider; https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/

COVID-19 SMITTE PÅ TUR

Man reiser alltid på tur på eget ansvar. Blir man smittet av covid-19 i løpet av turen må man forholde seg til de regler som finnes på den aktuelle destinasjonen. Dette kan medføre en amputert eller avbrutt tur, som den enkelte må dekke selv. I den forbindelse er det viktig med en god reiseforsikring.

OPPSUMMERING

Covid-19 pandemien forandrer seg raskt, noe som medfører kontinuerlig nye reiseråd og regler. Det er derfor viktig at deltagere selv holder seg oppdatert inn mot tur, og følger reglene som blir satt. Denne siden fra FHI oppsummerer mye av det som er skrevet her og gir deg linkene til det du trenger; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

Ta kontakt på mail om du har spørsmål.